velikost textu

Syndrom vyhoření a jeho vliv na sexualitu nelékařských zdravotnických pracovníků ženského pohlaví na pracovištích neodkladné péče v nefakultních nemocnicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syndrom vyhoření a jeho vliv na sexualitu nelékařských zdravotnických pracovníků ženského pohlaví na pracovištích neodkladné péče v nefakultních nemocnicích
Název v angličtině:
The Burnout Syndrome and His Influence on Sexuality of Non- Medical Health Care Workers of the Female Sex in Emergency Care Setting in the Non- University Hospitals
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Šafaříková
Vedoucí:
PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Konzultant:
doc.PhDr. Jan Kožnar, CSc.
Id práce:
200528
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Syndrom vyhoření, sexualita, sexuální zdraví, intenzivní péče, nelékařský zdravotnický pracovník- žena, sexuální dysfunkce, sexuální život, sexuální funkce
Klíčová slova v angličtině:
Burnout syndrom, sexuality, sexual health, intensiv care, non medici fiale health care worker, sexual dysfunction, sexual life, sexual function
Abstrakt:
ÚVOD:Syndrom vyhoření relativně závažný problém projevující psychosomatickým onemocněním, emocionální vyčerpaností jedince. Vzniká především pomáhajících profesí, jako důsledek chronického stresu, ztráty motivace svém povolání CÍLE Cílem diplomové práce bylo zjistit syndrom vyhoření ovlivňuje sexualitu všeobecných sester pracovištích neodkladné péče v kultních nemocnicích.Výzkumné šetření probíhalo pomocí dvou dotazníků. První standardizovaný dotazník zjišťuje míru syndromu vyhoření, jde o českou verzi Shironomovy škály(Shirom, Melamed, 2006 in Ptáček 2013) Druhý dotazník je zaměřen na xuální funkce ženy (Mellan in Kratochvíl, 1999. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry ženy, pracující na odděleních neodkladné péče v nefakultní nemocnici. VÝSLEDKY vyhodnocení dat bylo použito 62 dotazníků. Byly stanoveny čtyři pracovní hypotézyH1: Předpokládáme, žerozvojem syndromu vyhoření bude klesat žen pracujících jako všeobecná sestra odděleních neodkladné péče v nefakultních nemocnicích pohlavní touha. H2: Předpokládáme, žerozvojem syndromu vyhoření bude klesat acujících jako všeobecná sestra odděleních neodkladné péče nefakultních nemocnicích hodnocení sebe jako sexuální partnerky.H3: Předpokládáme, že nižšímdosaženým vzděláním pracující odděleních neodkladné péče nefakultních nemocnicích budou dosahovat vyššího skóru v testu syndromu vyhoření. Předpokládáme, ževšeobecných sester pracujících odděleních neodkladné péče nefakultních nemocnicích s delší praxí let bude přítomen vyšší skór v dotazníku syndromu vyhoření. nichž tři byly potvrzeny. Škála syndromu vyhoření byla vyhodnocena pomocí porovnání průměrů, kdy minimální hodnota je jedna a maximální sedm. Po celkovém vyhodnocení průměrů škály vyhoření, stanovené hypotézy dosahují hodnot pod polovinou skóru, který je 3,50. Na celkové škále vyhoření dosahují nižších skórů respondentky potřebou pohlavního styku 2x týdně a častěji, s vysokoškolským vzděláním a praxí do 10 let ve zdravotnictví. Ze zjištěných celkových výsledků vyplývá, že syndrom vyhoření nejvíce ovlivňuje fyzickou oblast respondentek, naopak nejméně je syndromem vyhoření ovlivňována kognitivní oblast respondentek. ZÁVĚR:Právem je syndrom vyhoření označován, jako nemoc dnešní doby, která zasahuje především pomáhající profese. Výsledky výzkumného šetření budou zařazeny do mezinárodní studie zabývající vlivem syndromu vyhoření lidské zdraví. V České r probíhá záštitou Kožnara, CSc. Šárky Dynákové, Ph.D. Klíčová slova intenzivní péče, sexualita, sexuální dysfunkce, sexuální funkce, sexuální zdraví, sexuální život, syndrom vyhoření, všeobecná sestra
Abstract v angličtině:
ÚVOD:Syndrom vyhoření relativně závažný problém projevující psychosomatickým onemocněním, emocionální vyčerpaností jedince. Vzniká především pomáhajících profesí, jako důsledek chronického stresu, ztráty motivace svém povolání CÍLE Cílem diplomové práce bylo zjistit syndrom vyhoření ovlivňuje sexualitu všeobecných sester pracovištích neodkladné péče v kultních nemocnicích.Výzkumné šetření probíhalo pomocí dvou dotazníků. První standardizovaný dotazník zjišťuje míru syndromu vyhoření, jde o českou verzi Shironomovy škály(Shirom, Melamed, 2006 in Ptáček 2013) Druhý dotazník je zaměřen na xuální funkce ženy (Mellan in Kratochvíl, 1999. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry ženy, pracující na odděleních neodkladné péče v nefakultní nemocnici. VÝSLEDKY vyhodnocení dat bylo použito 62 dotazníků. Byly stanoveny čtyři pracovní hypotézyH1: Předpokládáme, žerozvojem syndromu vyhoření bude klesat žen pracujících jako všeobecná sestra odděleních neodkladné péče v nefakultních nemocnicích pohlavní touha. H2: Předpokládáme, žerozvojem syndromu vyhoření bude klesat acujících jako všeobecná sestra odděleních neodkladné péče nefakultních nemocnicích hodnocení sebe jako sexuální partnerky.H3: Předpokládáme, že nižšímdosaženým vzděláním pracující odděleních neodkladné péče nefakultních nemocnicích budou dosahovat vyššího skóru v testu syndromu vyhoření. Předpokládáme, ževšeobecných sester pracujících odděleních neodkladné péče nefakultních nemocnicích s delší praxí let bude přítomen vyšší skór v dotazníku syndromu vyhoření. nichž tři byly potvrzeny. Škála syndromu vyhoření byla vyhodnocena pomocí porovnání průměrů, kdy minimální hodnota je jedna a maximální sedm. Po celkovém vyhodnocení průměrů škály vyhoření, stanovené hypotézy dosahují hodnot pod polovinou skóru, který je 3,50. Na celkové škále vyhoření dosahují nižších skórů respondentky potřebou pohlavního styku 2x týdně a častěji, s vysokoškolským vzděláním a praxí do 10 let ve zdravotnictví. Ze zjištěných celkových výsledků vyplývá, že syndrom vyhoření nejvíce ovlivňuje fyzickou oblast respondentek, naopak nejméně je syndromem vyhoření ovlivňována kognitivní oblast respondentek. ZÁVĚR:Právem je syndrom vyhoření označován, jako nemoc dnešní doby, která zasahuje především pomáhající profese. Výsledky výzkumného šetření budou zařazeny do mezinárodní studie zabývající vlivem syndromu vyhoření lidské zdraví. V České r probíhá záštitou Kožnara, CSc. Šárky Dynákové, Ph.D. Klíčová slova intenzivní péče, sexualita, sexuální dysfunkce, sexuální funkce, sexuální zdraví, sexuální život, syndrom vyhoření, všeobecná sestra
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Šafaříková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Šafaříková 962 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Šafaříková 477 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Šafaříková 477 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hocková, PhD. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 750 kB