velikost textu

Muži jako učitelé v mateřských školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Muži jako učitelé v mateřských školách
Název v angličtině:
Men as Teachers in Nursery Schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Kapuciánová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Oponent:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Id práce:
200521
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, muž, mateřská škola, předškolní vzdělávání, předškolní věk, mužský vzor, gender, feminizace školství
Klíčová slova v angličtině:
teacher, man, kindergarten, preschool education, preschool age, male exemplar, gender, feminization of education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Kapuciánová 4.09 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 152 kB