velikost textu

Sledování změn v proteomickém složení slin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování změn v proteomickém složení slin
Název v angličtině:
Monitoring of changes in proteomic composition of saliva
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Szalay
Vedoucí:
Mgr. Ing. Štěpánka Hrdličková Kučková, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Id práce:
200506
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (B BI-CH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sliny, proteiny, enzymové štěpení, hmotnostní spektrometrie, analýza hlavních komponent
Klíčová slova v angličtině:
saliva, proteins, enzyme digestion, mass spectrometry, Principal Component Analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Szalay 914 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Štěpánka Hrdličková Kučková, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 152 kB