velikost textu

Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie.
Název v angličtině:
Mitochondria as a target of anticancer therapy.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aleš Dvořák
Id práce:
200469
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
3. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
IDH2, Reduktivní karboxylace, 2-hydroxyglutarát, GC-MS, buňky prsního karcinomu HTB-126, fibroblasty, 2HG/2OG poměr, 13C izotopické značení, proliferace fibroblastů, hypoxie
Klíčová slova v angličtině:
IDH2, Reductive carboxylation, 2-hydroxyglutarate, GC-MS, HTB-126 breast cancer cells, fibroblasts, 2HG/2OG ratio, 13C isotopic labelling, proliferation of fibroblasts, hypoxia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Dvořák 2.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Aleš Dvořák 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Dvořák 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Dvořák 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. 151 kB