velikost textu

Fiscal policy in real-time: Role of growth surprises

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fiscal policy in real-time: Role of growth surprises
Název v češtině:
Fiskální politika v reálném čase: Role revizí růstu HDP
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vendula Kulichová
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Id práce:
200452
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Data sbíraná v reálném čase, fiskální dohled, Pakt stability a růstu, cyklicky upravené primární saldo rozpočtu
Klíčová slova v angličtině:
Real-time data, fiscal surveillance, Stability and Growth Pact, cyclically-adjusted primary balance
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá ex-post revizemi cyklicky upraveného primárního salda rozpočtu a jejich determinanty. S použitím modelů s fixními efekty a metody vážených nejmenších čtverců jsme ukázali, že odhady cyklicky upraveného primárního salda rozpočtu prováděné v reálném čase jsou zkreslené, a ex-post upravované směrem dolů. Ukázali jsme také, že nejvýznamnějšími determinanty těchto revizí jsou ekonomické podmínky a že existuje pozitivní korelace mezi těmito revizemi a revizemi růstu hrubého domácího produktu. Nebyli jsme nicméně schopni potvrdit závěry předchozích analýz, týkající se signifikantního vlivu institucionálního a politického prostředí na revize. Klasifikace C23, E62, H68, H87 Klíčová slova Data sbíraná v reálném čase, fiskální dohled, Pakt stability a růstu, cyklicky upravené primární saldo rozpočtu E-mail autora 15883947@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores the reliability of real-time estimates of the cyclically-adjusted primary balances. Using fixed effects and weighted least squares models, we show that the real-time estimates are systematically biased and subsequently revised downwards. Moreover, the most important determinants of the revisions are economic conditions and the cyclically-adjusted primary balance revisions are positively correlated with growth surprises. On the other hand, we do not confirm any significant role of institutions and political environment that has appeared in the previous literature. JEL Classification C23, E62, H68, H87 Keywords Real-time data, fiscal surveillance, Stability and Growth Pact, cyclically-adjusted primary balance Author’s e-mail 15883947@fsv.cuni.cz Supervisor’s e-mail jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Kulichová 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Kulichová 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Kulichová 271 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 436 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB