velikost textu

Obraz Maďarského povstání 1956 v dobových médiích na příkladu oficiálního československého tisku a Rádia Svobodná Evropa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz Maďarského povstání 1956 v dobových médiích na příkladu oficiálního československého tisku a Rádia Svobodná Evropa
Název v angličtině:
The Image of Hungarian Uprising of 1956 in contemporary Media on the Example of the official Czechoslovak Press and Radio Free Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Míčková
Vedoucí:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Adamec, M.A., Ph.D.
Id práce:
200330
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Maďarsko, Československá republika, Maďarské povstání 1956, Rádio Svobodná Evropa, Rudé právo
Klíčová slova v angličtině:
Hungary, Czechoslovak Republic, The Hungarian Uprising 1956, Radio Free Europe, Rude pravo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Míčková 6.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Koura, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Adamec, M.A., Ph.D. 425 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 153 kB