velikost textu

Komentovaný překlad: L'ABCDaire du cigare (DESCHODT, Eric. L'ABCDaire du cigare. Paris: Flammarion, 1996)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: L'ABCDaire du cigare (DESCHODT, Eric. L'ABCDaire du cigare. Paris: Flammarion, 1996)
Název v angličtině:
Annotated translation: L'ABCDaire du cigare (DESCHODT, Eric. L'ABCDaire du cigare. Paris: Flammarion, 1996)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Růžička
Vedoucí:
PhDr. Jovanka Šotolová
Oponent:
PhDr. Šárka Belisová
Id práce:
200329
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Francouzská filologie — Francouzština pro mezikulturní komunikaci (FF FK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|komentovaný překlad|kouření|doutník
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|annotated translation|tobacco smoking|cigar
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je vytvořit překlad vybraného úseku knihy „L‘ABCdaire du Cigare“ od Érica Deschodta z francouzštiny do češtiny a v druhé, teoretické části jej opatřit analytickým komentářem. Součástí komentáře je charakteristika cílového textu, dále pak překladatelská analýza originálu, popis překladatelské metody a rozbor překladatelských problémů a posunů za použití konkrétních příkladů z obou výše zmíněných textů. Klíčová slova: Překlad, překladatelská analýza, komentovaný překlad, kouření, doutník
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor’s thesis is to create a translation of a chosen section of the book “L’ABCdaire du Cigare” by Éric Deschodt from French into Czech and provide it with an analytic annotation in the second, theoretical chapter. This annotation includes a characterisation of the translation, followed by a translation analysis of the original text as well as a description of the translation method and an analysis of translation problems and shifts using specific examples from both aforementioned texts. Keywords: Translation, translation analysis, annotated translation, tobacco smoking, cigar
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Růžička 974 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Růžička 9.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Růžička 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Růžička 222 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jovanka Šotolová 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Šárka Belisová 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB