velikost textu

Vývoj biatlonu v českých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj biatlonu v českých zemích
Název v angličtině:
Evolution of biathlon in the Czech Lands
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Natálie Krumlová
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Id práce:
200320
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biatlon, malorážná puška, velkorážná puška, disciplíny
Klíčová slova v angličtině:
Biathlon, small - bore rifle, large - caliber rifle, disciplines
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Natálie Krumlová 2.9 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 152 kB