velikost textu

Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR
Název v angličtině:
A Social Enterprise Law As Means To Combat Social Exclusion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šimon Kolář
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Oponent:
PhDr. Ing. Petr Stehlík
Id práce:
200318
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Analýza právních a sociálních podmínek podpory sociálního podnikání v ČR“ se zabývá sociálním podnikáním České republice. Cílem práce je analyzovat sociální a právní podmínky pro boj proti sociálnímu vyloučení skrze sociální podnikání v České republice. Pro dosažení tohoto cíle autor využívá výzkumný design případové studie, kdy provedl rozhovory se zástupci a zaměstnanci několika sociálních podniků. Zjišťuje, s jakými problémy se sociální podniky nejčastěji potýkají a jaký přínos představuje zaměstnání vsociálním podniku pro osoby z cílových skupin. Dále se práce soustředí na analýzu podmínek podpory sociálního podnikání z prostředků evropských fondů. Autor analyzuje, jak jsou konstruovány podmínky podpory a jakým způsobem jsou výsledky této podpory evaluovány. Dále jsou za využití teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry analyzování aktéři, kteří se v České republice na utváření podmínek pro sociální podnikání podílejí. Identifikováni jsou nejvýznamnější aktéři, kteří do problematiky zasahují, a jsou odhaleny možné způsoby interakcí mezi nimi. V závěru práce autor předkládá obecná doporučení pro další vývoj podpory sociálního podnikání v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis „Analysis of legislative and social conditions of supporting social entepreneurship in the Czech Republic“ delves into the issue of social entepreneurship in the Czech Republic. The main aim of the thesis is to analyze both social and legislative conditions that actors use to battle social exclusion through social entepreneurship in the Czech Republic. To achieve this, a case study needed to be exercised; interviews with actors from both employers and employees of these businesses were carried out. Moreover, issues that these businesses have to deal with were identified and are described as well as benefits for the target population. Furthermore, conditions that have to be met in order to receive funding from the ESF are described. The way these conditions are designed and ultimately evaluated is discussed in detail. Using actor centered institutionalism, actors that take part in discussions regarding the legislation, which is currently being prepared, are identified and described. Interactions between these actors are discussed and, additionally, recommendations for the further development of social entepreneurship in the Czech Republic are being put forward.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Kolář 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šimon Kolář 377 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Kolář 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Kolář 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Petr Stehlík 1.22 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. 152 kB