velikost textu

Zdravé stárnutí jako součást výchovy ke zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravé stárnutí jako součást výchovy ke zdraví
Název v angličtině:
Healthy aging as part of health education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Redrová
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
200305
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří, výchova ke zdraví, zdravé stárnutí
Klíčová slova v angličtině:
age, health education, healthy aging
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Redrová 727 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Redrová 380 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB