velikost textu

Komparace vybrané vzdělávací oblasti ve školském systému České republiky a Slovenské republiky.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace vybrané vzdělávací oblasti ve školském systému České republiky a Slovenské republiky.
Název v angličtině:
Comparison of the selected educational area in the educational system of the Czech Republic and the Slovak Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleš Urbášek, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
200304
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komparativní pedagogika, školský systém České republiky, školský systém Slovenské republiky člověk a zdraví
Klíčová slova v angličtině:
comparative pedagogy, education system of the Czech Republic, education system of the Slovak Republic, human and health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Urbášek, DiS. 1.54 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 469 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB