velikost textu

Internetová televize Stream: alternativa a konkurence klasických televizí (specifika Pořadu Luďka Staňka a jeho analýza)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetová televize Stream: alternativa a konkurence klasických televizí (specifika Pořadu Luďka Staňka a jeho analýza)
Název v angličtině:
Internet TV Stream: Alternative and Competition of Classical Televisions (Specifics of Show of Luděk Staněk and its Analysis)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Vraná
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
200292
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internetová televize, klasická televize, televize, novináři, pořad, Luděk Staněk, Pořad Luďka Staňka, moderátor, kultura, politika, komentář, publicista, rozhovor, analýza, sémiotická analýza, sémiotika
Klíčová slova v angličtině:
Internet television, classical television, television, journalists, show, Luděk Staněk, Show of Luděk Staněk, moderator, culture, politics, comment, publicist, interview, analysis, semiotic analysis, semiotics
Abstrakt:
Anotace Tématem této diplomové práce je internetová televize Stream. V teoretické části jsme popsali, jak internetová televize obecně funguje. Také jsme se v teoretické části práce věnovali tomu, jakou má televize Stream historii. V praktické části jsme podrobně sémioticky rozebrali jeden z pořadů televize Stream, a sice Pořad Luďka Staňka. Součástí praktické části této diplomové práce je i rozhovor s Luďkem Staňkem, moderátorem analyzovaného pořadu. V rozhovoru jsme se věnovali jeho působení v pořadu. Cílem této diplomové práce bylo popsat, jak funguje internetová televize Stream, a analyzovat Pořad Luďka Staňka. Tato práce je přínosem, protože sumarizuje znalosti týkající se internetové televize Stream.cz, a také proto, že předkládá podrobnou analýzu Pořadu Luďka Staňka včetně rozhovoru s tímto novinářem a moderátorem.
Abstract v angličtině:
Annotation The topic of this thesis is the online TV channel Stream. In the theoretical part, we described how online TV works in general. The following paragraph depicted the milestones of Stream TV. The practical part was dedicated to the semiotic analysis of Luděk Staněk's TV show of the online TV channel Stream. This chapter also includes the interview with the program presenter Luděk Staněk. In the interview, we dealt with Staněk's role in the show. The intention of this thesis was to describe how the online TV channel Stream works and analyze the Luděk Staněk's show.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Vraná 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Vraná 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Vraná 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB