velikost textu

Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci
Název v angličtině:
Consequences of low unemployment for social work in the Rychnov nad Kneznou region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Žid
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Monika Nová
Id práce:
200257
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nízká nezaměstnanost, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny, cizinci, pracovní síla, doprava, bydlení, kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
low unemployment, Rychnov nad Kneznou, Solnice, Kvasiny, foreigners, labour force, traffic, habitation, criminality
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci se zabývá negativními dopady nízké nezaměstnanosti na občany rychnovského regionu. Zejména pak dopady na dopravní a sociální infrastrukturu a kriminalitu. První kapitola je věnována nezaměstnanosti obecně a statistice nezaměstnanosti v ČR. Druhá pak přináší statistický pohled na demografii a nezaměstnanost regionu Rychnov nad Kněžnou. Následující třetí kapitola se zaměřuje na cizince a jejich statistiku v rámci ČR a regionu Rychnov nad Kněžnou. Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé negativní jevy způsobené nízkou nezaměstnaností v rychnovském regionu. Poslední pátá kapitola obsahuje praktickou část, kde je provedeno šetření názorů obyvatel tří vybraných mikroregionů na tuto problematiku. Toto šetření bylo provedeno formou ankety. Jeho výsledkem je tvrzení, že v ohnisku problémů nevidí občané situaci tak černě na rozdíl od občanů dalších dvou okrajových mikroregionů, které jsou od jádra problému poměrně izolovány svou vzdáleností. 1
Abstract v angličtině:
Abstrakt Diploma thesis “Consequences of low unemployment for social work in the Rychnov nad Kneznou region“ concerns about negative consequences of low unemployment on the citizens of the Rychnov nad Kneznou region, especially about impact on traffic and social infrastructure and criminality. The first chapter is given to unemployment overall and to statistics of unemployment in the Czech Republic. The second one brings statistic view of demography and regional unemployment in Rychnov nad Kneznou. The third chapter is focused on foreigners and their statistics in terms of the Czech Republic and the Rychnov nad Kneznou region. In the fourth chapter are described particular negative results caused by low unemployment in this region. The last final chapter contains the practical part where is done examination of citizens' opinions in three chosen microregions about this matters. This examination was done by survey and its result is statement that citizens in the center of happening does not think the situation is as bad as the citizens in other two microregions (which are quite isolated from the core of issues by distance) think it is. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Žid 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Žid 431 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Žid 423 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Nová 588 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB