velikost textu

Ucelená rehabilitace osob se zrakovým postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ucelená rehabilitace osob se zrakovým postižením
Název v angličtině:
Comprehensive rehabilitation of people with visual disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Hlaváčová
Vedoucí:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Id práce:
200256
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zrakové postižení, zraková vada, sociální rehabilitace, kompenzační pomůcky,
Klíčová slova v angličtině:
Visual impairment, visual defect, social rehabilitation, compensatory aids
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce na téma Ucelená rehabilitace osob se zrakovým postižením podává celkový přehled o možnostech a významu Ucelené rehabilitace pro tuto cílovou skupinu. V úvodní části mé práce se budu věnovat definici zraku, zrakovému postižení, ucelené rehabilitaci pro osoby se zrakovým postižením a možnosti sociálních služeb. V závěrečné části jsou uvedeny rozhovory vedené s klienty a pracovníky zařízení zaměřeného na poskytování služeb sociální rehabilitace. Cílem mé práce je popsat psychosociální problematiku osob se zrakovým postižením a současně podat přehled o možnostech a významu ucelené rehabilitace pro tuto cílovou skupinu.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis on the topic of Comprehensive rehabilitation of people with visual impairment gives an overview of the possibilities and importance of comprehensive rehabilitation for this target group. In the introductory part of my work I will focus on the definition of vision, visual impairment and comprehensive rehabilitation for people with visual impairment and possibilities of social services. In the final part there are interviews conducted by clients and staff of provided focused services of social rehabilitation. The aim of the thesis is to describe the psychosocial issue of a person with visual impairment and to give an overview of the possibilities and importance of comprehensive rehabilitation for this target group.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Hlaváčová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Hlaváčová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Hlaváčová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Cimrmannová 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB