velikost textu

Fenomén dnešní doby: Přátelé s výhodami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén dnešní doby: Přátelé s výhodami
Název v angličtině:
Phenomenon of our time: Friends with Benefits
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hrdličková
Vedoucí:
Mgr. Klára Bártová
Oponent:
Mgr. Lucie Krejčová
Id práce:
200254
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přátelé s výhodami; romantické vztahy; sexualita; intimita; závazek
Klíčová slova v angličtině:
friends with benefits, romantic relationship; sexuality; intimacy; commitment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hrdličková 555 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Bártová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Krejčová 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 152 kB