velikost textu

Political Rhetoric in Shakespeare's Drama

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Political Rhetoric in Shakespeare's Drama
Název v češtině:
Politická rétorika v Shakespearových hrách
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Ohlídalová
Vedoucí:
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Soňa Nováková, CSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Id práce:
200240
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglofonní literatury a kultury (AL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
William Shakespeare|historické hry|římské hry|rétorika|politická rétorika
Klíčová slova v angličtině:
William Shakespeare|Roman plays|History plays|rhetoric|political rhetoric
Abstrakt:
Political Rhetoric in Shakespeare's Drama Bc. Anna Malá MAGISTERSKÁ PRÁCE Abstrakt Tato magisterská práce se soustředí na politickou rétoriku ve hrách Williama Shakespeara. Porovnává historické hry, římské hry a tragédie za účelem analýzy rétoriky a identifikace jejích rozdílů a jejich případného spojení s vyobrazeným státním systémem - republika nebo monarchie, a jejich rozboru. Hlavním kritériem pro tento rozbor je obrazotvornost a rétorické strategie použité ve specifických situacích vladařem nebo jeho poddanými ve vztahu k vladaři.
Abstract v angličtině:
Political Rhetoric in Shakespeare's Drama Bc. Anna Malá MA Thesis Abstract This thesis focuses on political rhetoric in William Shakespeare’s plays. It approaches History plays, Roman plays, and Tragedies in order to compare whether the rhetoric used differs among the genre in connection to the state system which it presents - Republic or Monarchy, with the intention to describe the difference. The main criteria for this description are the imagery and rhetorical strategies used in specific situation both by the ruler and by some of the subjects concerning the ruler.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Ohlídalová 864 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Ohlídalová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Ohlídalová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Nováková, CSc. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 152 kB