velikost textu

Komentovaný překlad: Jeux mathématiques et vice versa (2017, Paříž, s. 33-85)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Jeux mathématiques et vice versa (2017, Paříž, s. 33-85)
Název v angličtině:
Annotated Translation: Jeux mathématiques et vice versa (2017, Paris, pp. 33-85)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alena Franková
Vedoucí:
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jovanka Šotolová
Id práce:
200208
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Francouzština pro mezikulturní komunikaci — Logika (FK LG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelské postupy|překladatelské posuny|matematika|teorém čtyř barev|problém obchodního cestujícího|teorie grafů|kombinatorika
Klíčová slova v angličtině:
Translation|translation analysis|translation problem|translation procedures|translation shifts|mathematics|four color theorem|travelling salesman problem|graph theory|combinatorics
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – první část je tvořena překladem z francouzštiny do češtiny, druhá odborným komentářem. Jako výchozí text pro překlad posloužil úryvek z populárně naučné publikace pro dospělé Jeux mathématiques et vice versa, jejímiž autory jsou čtyři francouzští matematici: Gilles Dowek, Jean-Pierre Bourguignon, Jean-Christophe Novelli a Benoît Rittaud. V odborném komentáři je provedena překladatelská analýza výchozího textu, na základě které je dále stanovena překladatelská koncepce. Následně jsou představeny problémy, které při překladu nastaly, a jejich řešení i s konkrétními příklady.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is divided into two parts. The first part consists of the translation from French to Czech language, the second part contains the commentary. Selected parts of the popular science book Jeux mathématiques et vice versa written by four French mathematicians: Gilles Dowek, Jean-Pierre Bourguignon, Jean-Christophe Novelli a Benoît Rittaud are translated. The commentary includes the translation analysis of the text, based on which the concept of translation is determined. Furthermore, the problems, which has occurred during the process of translation, are presented in conjunction with the solutions and their examples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Franková 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Alena Franková 24.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Franková 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Franková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jovanka Šotolová 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jovanka Šotolová 152 kB