velikost textu

Od Severu na Jih: Obrazový atlas lesních habitatů Atlantické Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Od Severu na Jih: Obrazový atlas lesních habitatů Atlantické Evropy
Název v angličtině:
From North to South: A picture guide to the forest habitats of Atlantic Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Žofie Valtrová
Vedoucí:
Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Konzultant:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Id práce:
200189
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biomy, krajina, atlantická Evropa, přírodní prostředí, biologie, zeměpis
Klíčová slova v angličtině:
biomes, landscape, Atlantic Europe, natural habitats, biology, geography
Abstrakt:
ABSTRAKT V této diplomové práci jsem se pokusila způsobem srozumitelným pro studenty středních škol ukázat, jak se mění krajina atlantické Evropy od severu k jihu. Vytvořila jsem příručku využitelnou ve výuce s názvem Od severu na jih: Obrazový atlas lesních habitatů atlantické Evropy. V příručce můžeme na profilových fotografiích po 50 kilometrech sledovat změnu krajiny. Fotografie doplňuje učební text o biomech Evropy. Součástí tohoto textu jsou informace o klimatických podmínkách, rostlinách a živočiších a jejich vztazích k danému prostředí i o roli člověka v těchto biomech. Základní text doplňují informace o zajímavostech daného biomu oddělené formou boxů. Ve druhé části práce jsem se zaměřila na využití mé příručky ve výuce. Vytvořila jsem několik námětů, které mohou sloužit jako inspirace pro pedagogy. Tato příručka se snaží propojit výuku o biomech v předmětech biologie a zeměpis tak, aby došlo k mezipředmětové vazbě, díky které si studenti uvědomí, jak se mění v Evropě krajina plynule z jednoho biomu do druhého. KLÍČOVÁ SLOVA biomy, krajina, atlantická Evropa, přírodní prostředí, biologie, zeměpis
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In this diploma thesis I tried to show in a way understandable to high school students, how the landscape of Atlantic Europe changes from north to south. I have created a handbook, that can be used in lessons, called: From North to South: A Picture Guide to the forest habitats of Atlantic Europe. In that handbook, we can follow the landscape change on the profile pictures made in 50 kilometres distances. The pictures are complemented by a textbook on Europe's biomes with a climatic specification, characteristic plants and animals and their relationships to the given environment, and the role of a man in these biomes. The main text is supplemented by an interesting information given separately in boxes. In the second part of the thesis I focused on using my handbook in teaching. I have proposed several ideas that can serve as an inspiration for teachers. This guide tries to make an interdisciplinary link between biology and geography lessons, that will enable students to realize the continual changes among particular biomes in Europe. KEYWORDS biomes, landscape, Atlantic Europe, natural habitats, biology, geography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žofie Valtrová 51.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žofie Valtrová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žofie Valtrová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 122 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB