velikost textu

Percepce výtvarného umění u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Percepce výtvarného umění u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Perception of art in children of preschool age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristína Grežďová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Id práce:
200184
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
percepce, výtvarné umění, vizuální gramotnost, dítě předškolního věku
Klíčová slova v angličtině:
perception, fine arts, visual literacy, preschool age child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristína Grežďová 43.85 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB