velikost textu

Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech
Název v angličtině:
The sexual harassment discourse in Czech social lifestyle magazine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Sychrová
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Oponent:
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Id práce:
200175
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sexuální obtěžování, média, gender, kritická diskurzivní analýza, kampaň #MeToo
Klíčová slova v angličtině:
sexual harassment, media, gender, critical discourse analysis, the #MeToo movement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Sychrová 754 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 574 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hedvika Novotná 153 kB