velikost textu

Stigmatizace apolitických skinheads v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stigmatizace apolitických skinheads v České republice
Název v angličtině:
Stigmatization of apolitical skinheads in Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Šedová
Vedoucí:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Id práce:
200138
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
subkultury, skinheads, stigmatizace, stigma
Klíčová slova v angličtině:
subcultures, skinheads, stigmatization, stigma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Šedová 1004 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 152 kB