velikost textu

Anamnesis and Meno's paradox

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anamnesis and Meno's paradox
Název v češtině:
Anamnésis a Menónův paradox
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladislav Odinokov
Vedoucí:
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Id práce:
200120
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Platón, vědění, mínění, epistemologie, Menónův paradox, rozpomínání
Klíčová slova v angličtině:
Plato, knowledge, belief, epistemology, Meno's paradox, recollection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladislav Odinokov 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Marek, Ph.D. 152 kB