velikost textu

Velká Británie a appeasement. Příspěvěk k dějinám zahraniční politiky ostrovního státu ve 30. letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velká Británie a appeasement. Příspěvěk k dějinám zahraniční politiky ostrovního státu ve 30. letech 20. století
Název v angličtině:
Great Britain and Appeasement. Contribution to the History of Foreign Policy of the Island State in the 1930s
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michelle Hansenová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Id práce:
200119
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie, appeasement, nacistické Německo, zahraniční politika, mezinárodní vztahy, třicátá léta 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, Appeasement, Nazi Germany, Foreign Policy, International Relations, 1930s
Abstrakt:
Anotace Ve své práci „Velká Británie a appeasement: Příspěvek k dějinám zahraniční politiky ostrovního státu ve 30. letech 20. století“ jsem se zaměřuji na britskou politiku appeasementu, která se nejvíce projevila v zahraniční politice. Zabývám se událostmi, ke kterým došlo ve dvacátých letech a které mají často kvůli rozhodování v duchu appeasementu nepříznivé důsledky v letech třicátých. Posuzuji vliv poválečných konferencí a spojeneckých dohod. Strach z šíření bolševismu, světové hospodářské krize a revizionistické názory pomohly mimo jiné i Hitlerovi k moci v Německu. Tyto události ovlivňovala rozhodnutí britských státníků, kteří věřili v pacifistickou společnost a v politiku ustupování diktátorům ve 30. letech, jejichž sláva potom stála na troskách staré Evropy. Klíčová slova Appeasement, Velká Británie, zahraniční politika 30. let, Chamberlaine, Meziválečné období
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michelle Hansenová 880 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michelle Hansenová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB