velikost textu

Zachovat nebo zbourat? Vnímání ochrany historicky a architektonicky důležitých budov moderní architektury: Případová studie kauzy Transgas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zachovat nebo zbourat? Vnímání ochrany historicky a architektonicky důležitých budov moderní architektury: Případová studie kauzy Transgas
Název v angličtině:
Preserve or demolish? Perception of the preservation of historically and architecturally important buildings of modern architecture: Transgas case study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniil Kosyak
Vedoucí:
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Id práce:
200096
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Architektura, kulturní památky, urbanismus, Transgas, brutalismus, památková péče Abstract:
Klíčová slova v angličtině:
Architecture, cultural monuments, urbanism, Transgas, brutalism, historic preservation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniil Kosyak 2.39 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Tourek, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Jaroslav Alt 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Aleš Svoboda 152 kB