velikost textu

Vliv akra dolní končetiny na posturu a axiální systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv akra dolní končetiny na posturu a axiální systém
Název v angličtině:
The influence of the foot on posture and the axial system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Kvasnička
Vedoucí:
as. Mgr. Petr Bitnar
Oponent:
Mgr. Alexandra Janečková
Id práce:
200081
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plochá noha, posturální systém, axiální systém, biomechanika nožní klenby, opěrná báze nohy, stabilizační systém
Abstrakt:
Abstrakt Diagnózou plochá noha trpí poslední dobou velké procento populace, což je způsobeno nejspíš současným životním stylem. Cílem práce bylo zjistit vliv ploché nohy na celkovou posturu a vymyslet vhodnou terapii na ovlivnění této poruchy. V úvodu bylo popsáno anatomické složení nožní klenby a její biomechanická funkce. Následně byly popsány příčiny způsobující poklesnutí klenby a vliv na celé tělo. Z těchto poznatků bylo sestaveno cvičení na zlepšení pokleslé nožní klenby a následně manifestováno na pacientovi s plochou nohou. Na konci práce jsou shrnuty výsledky a doporučení do budoucna pro práci s problémy tohoto typu.
Abstract v angličtině:
Abstract Diagnosis of a flat foot plaques a large percentage of the population lately, which is probably caused by people´s current lifestyle. The goal of my thesis was to find the effect of flat foot on posture as a whole and figure out a suitable therapy to influence this disorder. The introduction described the anatomical structure of the arch of the foot and its biomechanical function. Then, the causes of the sagging of the arch were described and the effects on the whole body. Based on these findings a set of excercises was created, in order to improve the sagging of the arch of the foot, and then demostrated on a patient with flat foot. At the end of the thesis is a summary of the results and recomendations for future work with problems of this type.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kvasnička 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Kvasnička 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Kvasnička 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího as. Mgr. Petr Bitnar 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexandra Janečková 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB