velikost textu

Důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti.
Název v angličtině:
Consequences of the hip developmental dysplasia on the musculoskeletal system in childhood and adulthood.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Horáková
Vedoucí:
PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavlína Posekaná
Id práce:
200078
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dysplazie, kyčelní kloub, diagnostika, terapie, fyzioterapie, prognóza.
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce na téma důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti je zpracována formou rešerše s kazuistikou. Úvod teoretické části obsahuje základní anatomii a kineziologii zdravého kyčelního kloubu, v další části je popsána vývojová dysplazie kyčelního kloubu, její etiologie a patogeneze, možnosti diagnostiky a terapie. V závěru teoretické části jsou popsány důsledky, které je možné u pacientů s touto diagnózou pozorovat. Praktická část práce obsahuje kazuistiku pacientky s dysplazií, která pravidelně dochází na rehabilitace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bachelors Thesis Consequences of the hip developmental dysplasia on the musculoskeletal system in childhood and adulthood is processed in the form of case study research. Introduction of the theoretical part contains basic information about anatomy and kinesiology of healthy hip joint, its etiology and pathogenesis, options of diagnostics and treatment. In the last section of the theoretical part are described consequences of this diagnosis in patiens. The last section contains a case study of a patient with developmental dysplasia of the hip, which regularly visits rehabilitation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Horáková 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Horáková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Horáková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Posekaná 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB