velikost textu

Vliv výživy na rozvoj hematologických onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv výživy na rozvoj hematologických onemocnění
Název v angličtině:
Impact of nutrition on the development of haematological diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Kolařík, DiS.
Vedoucí:
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Id práce:
200046
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Kolařík, DiS. 2.66 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. 152 kB