velikost textu

Aplikace vybraných matematických prostředí Hejného metody s dětmi předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace vybraných matematických prostředí Hejného metody s dětmi předškolního věku
Název v angličtině:
The application of chosen mathematical environments of Hejny's method with pre-school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Simona Zárubová
Vedoucí:
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Kaslová
Id práce:
200024
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geometrická prostředí v Hejného metodě, předmatematické představy dětí v geometri, předškolní věk, rámcový vzdělávací program, 2D geometrie pro předškolní věk, 3D geometrie pro předškolní věk
Klíčová slova v angličtině:
Geometrical environments in Hejný's method, pre-mathematical images, kindergarden age, Framework Education Programme, 2D geometry for kindergarden age, 3D geometry for kindergarden age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Zárubová 2.61 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Kaslová 383 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB