velikost textu

Hodnotové a kulturní proměny ve státech východní Evropy v období po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotové a kulturní proměny ve státech východní Evropy v období po roce 1989
Název v angličtině:
Value and cultural changes in Eastern Europe after 1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Dolejší
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
Zora Hesová, M.A.
Id práce:
200014
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Východní Evropa|hodnoty|Postmaterialismus|politická kultura
Klíčová slova v angličtině:
Eastern Europe|Values|Postmaterialism|political Culture
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce si klade za cíl zachytit zásadní hodnotové proměny ve vybraných státech regionu východní Evropy. Na základě studia opakovaných průřezových šetření z období po roce 1989 bude představeno, jak se v Polsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku měnily hodnotové preference. Jedním ze základních cílů je dokázat, že strukturální proměny a relativně stabilní růst ekonomiky v tomto regionu vedly v období 90. let minulého století k vytvoření nové štěpící linie. Porovnávání výstupů z výzkumných šetření napříč státy sdílejícími zeměpisnou blízkost a moderní historický vývoj by mělo osvětlit vztah struktury a kultury v této části kontinentální Evropy. Zkoumaná problematika bude zasazena do širšího teoretického rámce.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this bachelor thesis is to capture fundemantal value change in selected countries within the region of Eastern Europe. This work bases its findings on repeated cross- sectional surveys collected after 1989 and will present coherent picture of the culture shift in Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia. One of the core aims of this work is to prove whether structural alteration or stable economic growth in the region could give rise to a new cleavage. By comparing outcomes of various surveys carried out in states which share relative similarities in terms of geographical vicinity and contemporary historical development, I shall shed light on the relation between structure and culture in this part of continental Europe. Researched topic will be further introduced within a broad theoretical framework.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Dolejší 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Dolejší 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Dolejší 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zora Hesová, M.A. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB