velikost textu

Opevnění města Milét a jeho vývoj od doby bronzové až po pozdní antiku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Opevnění města Milét a jeho vývoj od doby bronzové až po pozdní antiku.
Název v angličtině:
The Fortification of the polis Milet and its development from the Bronze Age into the late Antiquity.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Krčál
Vedoucí:
Dr. Marek Verčík
Oponent:
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Id práce:
200006
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (ARK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
opevnení|architektúra|Iónia|Milét|Doby bronzová|Archaické období|Klasické období|Doba římská|Pozdní antika
Klíčová slova v angličtině:
fortification|architecture|Ionia|Miletus|Bronze age|Archaic period|Classical period|Roman period|Late antiquity
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce má za cíl představit jednotlivé fáze opevnění v historii Milétu, a to chronologicky od pozdní doby bronzové až po pozdní antiku. pro každé období bude stručně uveden historický kontext a vývoj topografie města, a následně na základě archeologických zdrojů provedena analýza opevnění daného období a popis příkladů. Ve finální části bude opevnění Milétu pro každé popisované období zařazeno do historického kontextu Iónie a porovnáno s vybranými poleis regionu.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The aim of this bachelor thesis is to introduce the individual phases of the fortification in the history of Miletus, chronologically from the Late Bronze Age to the Late Antiquity. For each period, the historical context and the development of the topography of the city will be briefly presented, followed by an analysis of the fortification of the period and a description of some examples based on archaeological sources. In the final part each described period of the fortifications of Miletus will be classified into the historical context of Ionia and compared with the selected poleis of the region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Krčál 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Krčál 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Krčál 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Marek Verčík 729 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Ladislav Stančo, Ph.D. 155 kB