velikost textu

Komentovaný překlad: L'essentiel des institutions de l'Union européenne (Jean-Claude Zarka, 2017, Issy-les-Moulineaux, Gualino, 45-65)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: L'essentiel des institutions de l'Union européenne (Jean-Claude Zarka, 2017, Issy-les-Moulineaux, Gualino, 45-65)
Název v angličtině:
Annotated translation: L'essentiel des institutions de l'Union européenne (Jean-Claude Zarka, 2017, Issy-les-Moulineaux, Gualino, 45-65)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Balounová
Vedoucí:
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Šárka Belisová
Id práce:
200004
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Francouzština pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (FK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komentovaný překlad: L’essentiel des Institutions
Klíčová slova v angličtině:
Annotated translation: L’essentiel des Institution
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je překlad vybraných kapitol populárně naučné knihy L’essentiel des Institutions de l’Union européenne o orgánech a institucích Evropské unie. Práce si klade za cíl vytvořit funkčně ekvivalentní překlad. Ve druhé části se nachází odborný komentář sestávající z překladatelské analýzy, překladatelských metod a postupů, překladatelských posunů a řešení překladatelských problémů. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, Evropská unie, Lisabonská smlouva, Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie, Evropský parlament, Evropský rada, Rada Evropské unie
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis consists of two main parts. The first part, the translation, focuses on the selected chapters from the French book L’essentiel des Institutions de l’Union europeenne from Jean-Claude Zarka who publishes books about politics and institutions of the European Union. The second part is a subsequent commentary. The aim of this thesis is to make a functionally equivalent translation. This is followed by a commentary that consists of a translational analysis, several translation methods and procedures, a number of translational shifts, and solutions to a series of translation problems. Key words translation, translation analysis, translation problem, European union, Treaty of Lisbon, Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, European Parliament, European Council, Council of European Union
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Balounová 987 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Balounová 4.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Balounová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Balounová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Šárka Belisová 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB