velikost textu

Rozvoj komunikace u žáků s poruchou autistického spektra ve školní družině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj komunikace u žáků s poruchou autistického spektra ve školní družině
Název v angličtině:
Development of communication in pupils with autistic spectrum disorder in the after-school club
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marta Muchová
Vedoucí:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
199969
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, autismus, výchova a vzdělávání dětí s autismem
Klíčová slova v angličtině:
communication, autism, education of children with autism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marta Muchová 420 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Linková, Ph.D. 446 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB