velikost textu

Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání
Název v angličtině:
Legal regulation of protection of farm animals against cruelty
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbara Váňová
Vedoucí:
JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Id práce:
199965
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana zvířat/ dobré životní podmínky zvířat, hospodářské zvíře, týrání zvířat
Klíčová slova v angličtině:
Animal protection/animal welfare, farm animals, animal cruelty
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce – Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání Tato diplomová práce nesoucí název Právní úprava ochrany hospodářských zvířat proti týrání se kromě úvodu a závěru člení do pěti kapitol. První kapitola vysvětluje relevantní pojmosloví. Druhá kapitola se pak zabývá historií práv zvířat o filosofickými východisky otázky práv zvířat, stejně jako zvířetem jako subjektem práva. Následující kapitoly se pak soustředí na platnou relevantní legislativu. Třetí kapitola pojednává o mezinárodních dohodách týkající se ochrany hospodářských zvířat a o relevantní legislativě Evropské unie. Čtvrtá, nejrozsáhlejší kapitola, shrnuje legislativu ochrany hospodářských zvířat proti týrání v právním řádu České republiky. Tato kapitola se postupně zaměřuje jak na veřejnoprávní, tak na soukromoprávní oblast legislativy. Konečně pátá kapitola přináší srovnání tuzemské právní úpravy ochrany hospodářských zvířat proti týrání s právní úpravou Řecké republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis – Legal regulation of protection of farm animals against cruelty This diploma thesis on Legal regulation of protection of farm animals against cruelty divides into five chapters (excluding the introduction and conclusion). The first chapter explains the relevant terminology. The second chapter concentrates on history of animal rights and philosophical aspects of these rights as well as on animals as subjects of law. The following chapters focus on applicable relevant legislation. The third chapter deals with international animal welfare agreements and relevant EU legislation. The fourth, most important, chapter summarizes the legislation on the protection of farm animals against maltreatment in the legal order of the Czech Republic. This chapter gradually focuses on both public and private law. Finally, the fifth chapter brings a comparison of the domestic legislation on the protection of farm animals against cruelty with the legislation of the Hellenic Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbara Váňová 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbara Váňová 298 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbara Váňová 296 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 153 kB