velikost textu

Založení České zahradnické akademie-Mělník a její současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Založení České zahradnické akademie-Mělník a její současnost
Název v angličtině:
Foundation of Czech Gardening Academy Mělník-and present time
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Svatava Šrubařová
Vedoucí:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Id práce:
199936
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Způsob výuky na škole, Odborné vzdělání, Maturitní obory, Učební obory, Vyučovací předměty na škole
Klíčová slova v angličtině:
Way of teaching at the school, Vocation education, Specialisations finished by school-leaving exams, Apprenticeship, Subjects taught at the school
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá založením České zahradnické akademie-Mělník a její současností. Teoretická část seznamuje s historií Mělníka a představuje vybrané místní vinaře. Popisuje založení první vinařsko-ovocnářské školy na Mělníku, organizaci výuky, např. podobu přijímacích zkoušek, vyučovací předměty, odborný výcvik, pedagogický sbor, závěrečné zkoušky. Zaměřuje se také na seznámení se školou v současné době, popisuje přijímací zkoušky, studijní obory, vyučovací předměty, odborný výcvik, úspěchy školy. Součástí je i pohled na školu z hlediska didaktického a společenského. V úvodu praktické části je provedeno porovnání školy, jaká byla při jejím otevření a jaká je škola v současnosti. V této části jsou také rozhovory se současnou ředitelkou a absolventem této školy. KLÍČOVÁ SLOVA Způsob výuky na škole, odborné vzdělání, maturitní obory, učební obory, vyučovací předměty na škole.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Bachelor thesis deals with the establishment of the Czech Gardening Academy in Melnik and its current situation. The theoretical part examines the history of Melnik and introduces selected local winemakers. It describes the establishment of the first Secondary Wine and Fruit Growing School in Melnik and its organization such as the form of entrance exams, school subjects, vocational training,and final exams. Additionally, it addresses the current school status and organization – it explores the current form of entrance exams, school subjects, study specializations, vocational training and achievements of the students of the school. The other part of the theoretical part focuses on the school from the didactic and social point of view. A comparison between the school‘s past and present is made in the practical part of the thesis. There are interviews with the current headmistress of the school and one of the school graduates. KEY WORDS Teaching method at school, vocational training, maturita exam subjects, study specializations, school subjects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Svatava Šrubařová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Svatava Šrubařová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Svatava Šrubařová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB