velikost textu

Frequency Connectedness of Financial, Commodity, and Forex Markets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Frequency Connectedness of Financial, Commodity, and Forex Markets
Název v češtině:
Rozsah propojení finančních, komoditních a forexových trhů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Juliána Šoleová
Vedoucí:
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Id práce:
199933
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (MEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
connectedness, forex markets, commodity, financial markets
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je věnována přenosu volatility pomocí dekompozice od- chylek z VAR modelu metodou Diebold, Yilmaz (2012) v kombinaci s metodou Baruník, Křehlík (2017) v různých frekvencích v období od 1. 6. 1999 do 29. 6. 2018. Index S&P 500 reprezentuje finanční trhy, EUR/USD a YEN/USD trhy s měnovými kurzy. Ropa, zemní plyn, benzín a propan představovují energet- ické komodity. Kukuřice, káva, pšenici a sójové boby zastupují potravinářské komodity. Tato empirická studie přispívá k pochopení dynamické spojitosti rozdílných frekvencí v případě diferencovaného systému trhů. Hlavním zjištěním je skutečnost nejsilnější krátkodobé reakce na šoky, která byla pozorována v případě všech proměnných. To je v příkrém rozporu s výsledky klasických analýz frekvenční dynamiky v bankovním sektoru, které byly doposud pozorovány. Klasifikace: F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova: finanční trhy, komoditní trhy, provázanost, nejistota, freKVenční analýza E-mail autora: 93414233@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce: barunik@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This Thesis is dedicated to the variance decompositions from the VAR model un- der the Diebold, Yilmaz (2012) methodology combined with the Baruník, Křehlík (2017) method of frequencies that was used to create traditional and directional spillover tables to be compared under different frequencies. Diverse markets vari- ables were used for the analysis during the period 1/6/1999 to 29/6/2018. The S&P 500 Index represented the financial markets, EUR/USD and YEN/USD rep- resented the Forex markets, and eight types of commodities: Crude Oil, Natural Gas, Gasoline, and Propane represented energy commodities and Corn, Coffee, Wheat, and Soybeans represented food commodities. This analysis contribute to understanding of the dynamic frequency connectedness in case of a differentiated system of markets. The main finding was the strongest short-frequency reaction to shocks in case of all variables, which is opposite behavior than usually observed in banking sector frequency dynamics analyses. JEL Classication: F12, F21, F23, H25, H71, H87 Keywords: connectedness, financial market, forex market, commodity market, systemic risk, spillovers, frequency analysis Author’s e-mail: 93414233@fsv.cuni.cz Supervisor’s e-mail: barunik@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Juliána Šoleová 7.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Juliána Šoleová 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Juliána Šoleová 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB