velikost textu

Modulace doxorubicinem indukované toxicity prostřednictvím nanonosičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulace doxorubicinem indukované toxicity prostřednictvím nanonosičů
Název v angličtině:
Modulation of doxorubicin-induced toxicity using nanocarriers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Michaela Fojtů
Oponent:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Id práce:
199916
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Abstrakt Jméno a příjmení: Mgr. Michaela Fojtů Název práce: Modulace doxorubicinem indukované toxicity prostřednictvím nanonosičů Antracyklinové antibiotikum doxorubicin představuje velmi účinné a v klinické praxi ve velké míře předepisované chemoterapeutikum. Je hojně užíván k léčbě hematologických malignit i řady solidních nádorů. Administraci doxorubicinu nicméně často doprovází řada vedlejších účinků. Tím nejzávažnějším je rozvoj dávkově dependentní kumulativní kardiotoxicity, která se může projevit i několik let po ukončení chemoterapie. V této práci jsme ukázali, že enkapsulace doxorubicinu do nanonosičů jako jsou apoferitinové klece, či lipozomální vezikuly může pomoci těmto limitacím předcházet, a to za současného zachování protinádorového účinku léčiva. Uzavírání chemoterapeutik do nanonosičů, či vazba těchto léčiv na jejich povrch se ukázala být užitečným přístupem nabízející redukci hned několika problémů doprovázejících současnou léčbu maligních onemocnění, a to jak díky cílenému transportu do specifické tkáně, či prodlužování biologického poločasu léčiva v cirkulaci, tak také díky zvýšené akumulaci chemoterapeutika v nádorové tkáni.
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague Faculty of Science Abstract Name and surname: Mgr. Michaela Fojtů Name of the thesis: Modulation of doxorubicin-induced toxicity using nanocarriers In the clinical practice anthracycline antibiotic doxorubicin is a very potent and extensively prescribed chemotherapeutic agent. It is widely utilized in the therapy of variety haematological malignancies and solid tumors. Nonetheless, its administration is usually accompanied with several serve side effects. The most serious one is development of dose-dependent and cumulative cardiotoxicity which can be manifested even years after chemotherapy. Here were show that encapsulation of doxorubicin into nanocarriers represented in this study by apoferritin cages, or liposomal vesicles may help to overcome these limitations while simultaneously maintain the anticancer efficiency of the drug. Moreover, loading of chemotherapeutics inside the nanocarriers cavity, or binding of these drugs on their surface appeared as an effective approach offering solutions for many limitations associated with current cancer treatment, prolonging the drug circulation half-life, or increasing the accumulation of chemotherapeutics in the tumor tissue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Michaela Fojtů 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Michaela Fojtů 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Michaela Fojtů 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. 151 kB