velikost textu

Přečteno 12:45 : Vliv potvrzení o přečtení na transformaci mezilidské komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přečteno 12:45 : Vliv potvrzení o přečtení na transformaci mezilidské komunikace
Název v angličtině:
Read 12:45 : Read receipts and their effect on the transformation of interpersonal communication
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Daniel Šlahař
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
Mgr. Josef Šlerka
Konzultant:
Mgr. Jakub Fiala
Id práce:
199870
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Awareness Cues|interakce člověk–počítač|Instant Messaging|kontext|Messenger|mezilidská komunikace|počítačově mediovaná komunikace|potvrzení o přečtení
Klíčová slova v angličtině:
Awareness Cues|Computer Mediated Communication|Interpersonal Communication|Read receipts|Instant Messaging|Messenger|context|Human–Computer Interactiton
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je za pomocí propojení disciplín počítačově mediované komunikace a interakce člověk–počítač popsat, jakým způsobem transformuje mezilidskou komunikaci funkce potvrzení o přečtení, která se objevuje v dnešních Instant Messaging aplikacích. Kromě samotného vlivu funkce na mezilidskou komunikaci je zjišťován i vliv ostatních Awareness Cues na její přijetí a interpretaci.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to describe, by means of compounding disciplines of Computer Mediated Communication and Human–Computer Interaction, how interpersonal communication is transformed by the read recepit function which occurs in contemporary Instant Messaging applications. Besides the impact of the function itself on interpersonal communication, this thesis also explores the effect of other Awareness Cues on its acceptance and interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Šlahař 1005 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Šlahař 524 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Šlahař 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Šlahař 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Šlerka 69 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Jakub Fiala 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB