velikost textu

Vzorce pohybu obyvatel ve městech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzorce pohybu obyvatel ve městech
Název v angličtině:
Human Urban Mobility Patterns
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Kryšpín
Vedoucí:
Mgr. Josef Šlerka
Oponent:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Id práce:
199869
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mobilita|migrace|vzorce|geolokační sociální sítě|Foursquare|Rekola
Klíčová slova v angličtině:
Mobility|migration|patterns|Location Based Social Networks|Foursquare|Rekola
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je za pomoci moderních nástrojů definovat vzory pohybu obyvatel ve městech a zjistit, co ovlivňuje lidskou migraci. V první polovině rozebírá historii výzkumu a jednotlivé metody a modelování. Druhá polovina práce se věnuje výzkumu dat z aplikace Foursquare a z projektu Rekola. Tyto data zpracovává na základě gravitačního modelu a teorie intervenujících příležitostí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to define human urban mobility patterns using modern tools and find out what influence human migration. First part deals with history of research and introduces different methods of modeling. Second part consists of own research based on data from application Foursquare and project Rekola. This data is processed using gravitation model and theory of intervening opportunities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kryšpín 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kryšpín 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kryšpín 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Šlerka 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB