velikost textu

Metodika pro učitele k deskové hře „Syrious : Útěk ze Sýrie“ pro její využití na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika pro učitele k deskové hře „Syrious : Útěk ze Sýrie“ pro její využití na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ
Název v angličtině:
Teacher’s Guide to „The Syrious : Escape from Syria“ board game and its use at secondary schools and grammar schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sandra Feyglová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Id práce:
199868
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
deskové hry|game-based learning|gymnázia|metodika pro učitele|migrace|rámcový vzdělávací program|serious games|Syrious : Útěk ze Sýrie|uprchlictví|výuka|vzdělávací hry|vzdělávání|základní školy
Klíčová slova v angličtině:
board games|game-based learning|grammar schools|teacher’s guide|migration|Czech framework education programme|serious games|Syrious : Escape from Syria|refugees|educational games|instructional games|education|secondary schools
Abstrakt:
Klíčová slova based learning, gymnázia, metodika pro učitele, migrace, rámcový vzdělávací program, serious games, SyriousÚtěk ze Sýrie, uprchlictví, výuka, vzdělávací hry, vzdělávání, základní školy Diplomová práce se zabývá deskovou hrou „ Útěk ze Sýrie“ a jejím využitím v prostředí formální školní výuky. Na toto téma nahlíží skrze her a zejména pak používání deskových her ve výuce obecně, sdůrazem na , přičemž jako příklady vybírá a popisuje tři konkrétní vzdělávací deskové hry. Druhá polovina teoretické části práce stručně shrnuje českých rámcových vzdělávacích programech pro ělávání a gymnázia a uvádí také nejznámější české metodiky pro učitele a materiály pro výuku těchto témat. Hlavní část diplomové práce je praktická a věnuje se právě deskové hře „ Útěk ze Sýrie“, již popisuje a v nižším gymnáziu. Na základě těchto sesbíraných dat pak vytváří metodiku pro učitele ke hře, jejíž využití spolu s hrou zkoumá vrámci případových studií tří učitelů vhodině zeměpisu na nižším gymnáziu, vhodině českého jazyka a občanské výchovy na základní škole a v praktické škole. Data získaná evaluačním výzkumem by měla sloužit jako vodítko autorům deskové hry „ Útěk ze Sýrie“ pro její další vývoj, vydání a distribuci učitelům a do škol.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Feyglová 3.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Sandra Feyglová 7.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Feyglová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Feyglová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB