text size

Motiv draka v klasické a středověké japonské literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Motiv draka v klasické a středověké japonské literatuře
Titile (in english):
Dragon in Classical and medieval Japanese Literature
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Adam Tomšů
Supervisor:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Michael Weber, Ph.D.
Thesis Id:
199865
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of East Asian Studies (21-UDV)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
Japanese Studies (JP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kognitivní naratologie|japonská literatura|drak|Kannon|Kondžaku monogatarišú
Keywords:
cognitive narratology|Japanese literature|dragon|Kannon|Kon’jaku monogatarishū
Abstract (in czech):
Abstrakt Legendy vyprávející o návšteve drácího páláce še rádí mezi nejzivotášchopnejší nárátivy nápríc dejinámi jáponške literátury. V teto práci ánályzuji mály vyber z techto nárátivu, od nejštárších dochoványch prámenu z ošmeho štoletí áz po štredovekou kroniku Taiheiki. Primárním cílem teto práce je identifikovát podobnošti á rozdíly mezi temito nárátivy. Pote, co šrovnám jejich nárátivní štruktury, ánályzuji nárátivy še zretelem ke kátegoriím poštáv, mágickych predmetu á proštredí. Venuji še rovnez roli fokálizáce á dálších nárátivních štrátegií v jejich vyuzití pro zobrázení nádprirozená. Záverecná šekce še zábyvá zvláštním prípádem tohoto nárátivu, ják ho nálezáme ve šbírce legend Kondžaku monogatarišú ze dvánácteho štoletí, v nemz je poštává drácího krále interpretováná jákozto vtelení bodhišáttvy Kánnon. Nábízím názor, ze tuto interpretáci umoznily uprávy štruktury legendy á vyuzití textovych ukázátelu ášociujících ják dráká, ták Kánnon. Metodologicky rámec teto práce vychází z kognitivní nárátologie, konkretne z príštupu formulováneho Dávidem Hermánem (2013).
Abstract:
Abstract Legends with the theme of a visit to the dragon palace rank among the most viable narratives across the history of Japanese literature. In this thesis, a small selection of such narratives is analyzed, drawing on sources ranging from the oldest extant works from the eight century to the medieval chronicle Taiheiki. The primary purpose of this study is to identify the similarities and differences between these narratives. After their narrative structures have been compared, the narratives are analyzed with respect to the categories of characters, magical objects, and setting. The thesis also dicusses the role of focalization and other narrative strategies used for depiction of the supernatural. The final section is concerned with a specific instance of this narrative, as found in the twelth-century antology of legends Kon’jaku monogatarishū, in which the character of the dragon king is interpreted as an incarnation of the bodhisattva Kannon. It is argued that this interpretation was made possible through the modification of the structure of the legend and the use of textual cues associating both dragon and Kannon. The methodological framework of this thesis is grounded in cognitive narratology, specifically as formulated by David Herman (2013).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Adam Tomšů 1.13 MB
Download Abstract in czech Bc. Adam Tomšů 109 kB
Download Abstract in english Bc. Adam Tomšů 106 kB
Download Supervisor's review Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 145 kB
Download Opponent's review Mgr. Michael Weber, Ph.D. 188 kB
Download Defence's report 151 kB