velikost textu

Začleňování dětí vietnamské menšiny do mateřských škol v Kladně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Začleňování dětí vietnamské menšiny do mateřských škol v Kladně
Název v angličtině:
Integration of vietnamese minority children in the kindergarden in Kladno
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karla Habartová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Horská
Id práce:
199851
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vietnamská kultura, začleňování dětí do mateřské školy, předškolní vzdělávání, odlišný mateřský jazyk, interkulturní výchova, podpůrná opatření ve vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
vietnamese culture, children´s inclusion at the kindergarten, pre-school education, different mother tongue, intercultural education, support measures in education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karla Habartová 889 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Horská 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB