velikost textu

Školní připravenost žáků s poruchami autistického spektra z pohledu pedagogů základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní připravenost žáků s poruchami autistického spektra z pohledu pedagogů základních škol
Název v angličtině:
Elementary school teacher´s sight of school preparedness of pupils with autism spectrum disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Kuželová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
199836
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřské školy speciální, poruchy autistického spektra, školní připravenost, školní zralost, základní vzdělávání, žáci s poruchami autistického spektra
Klíčová slova v angličtině:
Special nursery schools, autism spectrum disorders, school readiness, elementary education, students with autism spectrum disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Kuželová 458 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Kuželová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 695 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB