velikost textu

Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL
Název v angličtině:
Czechs and Slovaks in the first season of the second century NHL
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kamila Majerová
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
199815
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lední hokej, NHL, hokejisté, Češi, Slováci, Evropané, góly, body
Klíčová slova v angličtině:
Ice hockey, NHL, ice hockey players, Czechs, Slovaks, Europeans, goals, points
Abstrakt:
Název práce: Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL Abstrakt: Tématem diplomové práce budou Češi a Slováci v první sezóně druhého století NHL. Cílem práce bude zanalyzovat průběh sezóny 2017–2018. V práci se zaměřím na české a slovenské hráče a jejich porovnání s hráči z ostatních evropských zemí a z hokejových velmocí USA a Kanady. Porovnání se bude týkat počtu hráčů, kanadského bodování, produktivity hráčů v draftu 2017, průměrného věku, věku hráčů ve srovnání s produktivitou. Dále se budu věnovat týmovým statistikám (zastoupení Čechů, Slováků a Evropanů v jednotlivých týmech). Klíčová slova Lední hokej, NHL, hokejisté, Češi, Slováci, Evropané, góly, body
Abstract v angličtině:
Title: Czechs and Slovaks in the first season of the second century of NHL Abstract The theme od the thesis are Czechs and Slovaks in the first season of the second century of NHL. The main aim of my work is to analyze the course of the season 2017–2018. In my work I will focus on the Czech and Slovak players and their comparison with players from the other European countries and with USA and Canada ice hockey superpowers. The comparison will be focused on the number of players, Canadian points, players’ productivity in the 2017 NHL Entry Draft, their average age, and the players’ age versus productivity. I will also focus on the team statistics (representation of Czechs, Slovaks and Europeans in each team). Key words Ice hockey, NHL, ice hockey players, Czechs, Slovaks, Europeans, goals, points
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kamila Majerová 3.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Kamila Majerová 382 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kamila Majerová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kamila Majerová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 682 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 152 kB