velikost textu

Expozice lékům během těhotenství - analýza kazuistik České teratologické informační služby.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Expozice lékům během těhotenství - analýza kazuistik České teratologické informační služby.
Název v angličtině:
Exposures during pregnancy - Czech Teratology Information Service case-reports analysis.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Marková
Vedoucí:
MUDr. Lucie Hubičková-Heringová, PhD.
Oponent:
Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Konzultant:
MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.
Id práce:
199810
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav histologie a embryologie (12-HIST)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
těhotenství, teratogen, léky, hodnocení rizika, vývojová toxicita, expozice
Klíčová slova v angličtině:
pregnancy,teratology, drugs,risk assessment, developmental toxicity, exposure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Marková 2.71 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Lucie Hubičková-Heringová, PhD. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. 152 kB