velikost textu

Komunikační dovednosti žáků prvních tříd běžné základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační dovednosti žáků prvních tříd běžné základní školy
Název v angličtině:
Communication skill of pupils of the first classes of ordinary primary
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Simona Kreuzigerová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Id práce:
199806
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, školní zralost, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
communication, speech development, communicative disability, school ripeness, younger school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Kreuzigerová 800 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB