text size

Domácí vzdělávání

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Domácí vzdělávání
Titile (in english):
Homeschooling
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Karolína Urválková
Supervisor:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Thesis Id:
199791
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/05/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, vzdělávání v domácím prostředí, komunikace, spolupráce
Keywords:
Home education, individual education, home education, communication, cooperation
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá domácím vzděláváním. Teoretická část vymezuje základní pojmy domácího vzdělávání, historii, vývoj a legislativu domácího vzdělávání. Další část definuje komunikační strategie a spolupráci, která probíhá mezi rodiči a školou. Praktická část diplomové práce je zaměřena na komunikaci a spolupráci mezi rodiči a školou. Tato část se opírá o informace získané prostřednictvím dotazníků pro rodiče a rozhovorů s ředitelem, pedagogem a rodičem o jejich zkušenosti. Cílem práce je vyhledat a popsat zkušenosti s domácím vzděláváním z hlediska spolupráce rodiny a školy, soustředit se na komunikační aspekty této spolupráce a pojmenovat problémy, které mohou nastat. Výsledky vyhodnocení dotazníků a rozhovorů jsou zaznamenány ve vyhodnocení výzkumných otázek a předpokladů. KLÍČOVÁ SLOVA Domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, vzdělávání v domácím prostředí, komunikace, spolupráce
Abstract:
ABSTRACT The thesis deals with home education. The theoretical part defines the basic terms. The next part defines communication strategy and cooperation between parents and school. The practical part of the thesis is focused on communication between parents and school. This section is considered to be information relating to the information obtained from the questionnaire for parents and teachers. The aim of this work is to find and expand their knowledge of cooperation and cooperation, based on the communication aspects of this cooperation. The results of the evaluation of questionnaires and interviews are evaluated by research questions and assumptions. KEYWORDS Home education, individual education, home education, communication, cooperation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Karolína Urválková 1.27 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Karolína Urválková 1.86 MB
Download Abstract in czech Mgr. Karolína Urválková 185 kB
Download Abstract in english Mgr. Karolína Urválková 178 kB
Download Supervisor's review PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 541 kB
Download Opponent's review PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 714 kB
Download Defence's report PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB