velikost textu

Domácí vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí vzdělávání
Název v angličtině:
Homeschooling
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Urválková
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Id práce:
199791
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, vzdělávání v domácím prostředí, komunikace, spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
Home education, individual education, home education, communication, cooperation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá domácím vzděláváním. Teoretická část vymezuje základní pojmy domácího vzdělávání, historii, vývoj a legislativu domácího vzdělávání. Další část definuje komunikační strategie a spolupráci, která probíhá mezi rodiči a školou. Praktická část diplomové práce je zaměřena na komunikaci a spolupráci mezi rodiči a školou. Tato část se opírá o informace získané prostřednictvím dotazníků pro rodiče a rozhovorů s ředitelem, pedagogem a rodičem o jejich zkušenosti. Cílem práce je vyhledat a popsat zkušenosti s domácím vzděláváním z hlediska spolupráce rodiny a školy, soustředit se na komunikační aspekty této spolupráce a pojmenovat problémy, které mohou nastat. Výsledky vyhodnocení dotazníků a rozhovorů jsou zaznamenány ve vyhodnocení výzkumných otázek a předpokladů. KLÍČOVÁ SLOVA Domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, vzdělávání v domácím prostředí, komunikace, spolupráce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with home education. The theoretical part defines the basic terms. The next part defines communication strategy and cooperation between parents and school. The practical part of the thesis is focused on communication between parents and school. This section is considered to be information relating to the information obtained from the questionnaire for parents and teachers. The aim of this work is to find and expand their knowledge of cooperation and cooperation, based on the communication aspects of this cooperation. The results of the evaluation of questionnaires and interviews are evaluated by research questions and assumptions. KEYWORDS Home education, individual education, home education, communication, cooperation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Urválková 1.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karolína Urválková 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Urválková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Urválková 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 541 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 714 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB