velikost textu

Pavel/Paul Eisner jako překladatel Franze Kafky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pavel/Paul Eisner jako překladatel Franze Kafky
Název v angličtině:
Pavel/Paul Eisner and His Translations of Kafka’s Novels
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Fazekašová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Id práce:
199782
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina — Překladatelství: čeština - němčina (PCA PCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pavel Eisner|Paul Eisner|Franz Kafka|teorie trojího ghetta|Zámek|Proces|translatologická analýza|Gideon Toury
Klíčová slova v angličtině:
Pavel Eisner|Paul Eisner|Franz Kafka|triple ghetto|The Castle|The Trial|translation analysis|Gideon Toury
Abstrakt:
Abstrakt Práce poskytuje přehled o biografii českého překladatele židovsko-německého původu Pavla/Paula Eisnera (1889-1958), jeho překladatelské činnosti a identitě na rozhraní kultur, která dala vzniknout tzv. teorii trojího ghetta a na ní vázané „pražské“ interpretaci díla Franze Kafky. Na základě deskriptivního modelu Gideona Touryho (1995) Eisnerovy překlady Kafkových románů Zámek a Proces jakožto prvky cílového literárního kánonu zařazuje na ose přijatelnost-adekvátnost a stanovuje jejich významné rysy a poté na základě porovnání s originálem rekonstruuje překladatelovu metodu a určuje, jakým způsobem se v překladech projevuje Eisnerův teoretický zájem o Kafku, vycházející z jeho vlastní zkušenosti života v česko-německé Praze. Klíčová slova: Pavel Eisner, Paul Eisner, Franz Kafka, teorie trojího ghetta, Zámek, Proces, translatologická analýza, Gideon Toury
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis provides an overview of the life and work of Pavel/Paul Eisner (1889-1958), a Czech translator of Jewish-German origin, focusing on his translation activities and „marginal“ cultural identity, which served as the basis of his triple ghetto theory and „Prague interpretation“ of the works of Franz Kafka. Eisner’s translations of the novels The Castle and The Trial are examined using Gideon Toury’s descriptive model of translation analysis, with the aim to determine their most prominent features and asses them in terms of their acceptability/adequacy in the target literature. The selected excerpts are subsequently compared with the source text to reconstruct the translator’s method and find out in what way it was influenced by Eisner’s theories on Kafka, stemming from his own life experience of a Prague German Jew. Key words: Pavel Eisner, Paul Eisner, Franz Kafka, triple ghetto, The Castle, The Trial, translation analysis, Gideon Toury
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Fazekašová 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Fazekašová 11.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Fazekašová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Fazekašová 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 577 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB