velikost textu

Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině
Název v angličtině:
Parenthood and gender division of roles in the family
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jarmila Štefanová
Vedoucí:
Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
199755
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jarmila Štefanová 947 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hedvika Novotná 152 kB