velikost textu

Vztah dramaturgie Národního divadla k současné domácí dramatice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah dramaturgie Národního divadla k současné domácí dramatice
Název v angličtině:
The National Theatre in Prague and Contemporary Drama
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Pokorná
Vedoucí:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Id práce:
199741
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Národní divadlo|české divadlo|drama|české drama|dramaturgie|divadelní hry|současné drama|dramatický text|inscenace|dramaturgický výběr|dramatická situace|Rajmont Ivan|Kovalčuk Josef|Dočekal Michal|porevoluční dramatika|coolness dramatika|"nová vlna"
Klíčová slova v angličtině:
Drama|Theatre|Czech theatre|Dramaturgy|Plays|National Theatre|Czech drama|Contemporary drama|Dramatic text|Production|Dramaturgic choice|Dramatic situation|Rajmont Ivan|Kovalčuk Josef|Dočekal Michal|Post-revolutionary drama|Coolness drama|"new wave"
Abstrakt:
Anotace: Práce pojednává o vztahu dramaturgie Národního divadla k současné tuzemské dramatice. Zabývá se definováním současného autora, jeho dramatické tvorby a jejího ukotvení do dramaturgického plánu Národního divadla. Ponechává stranou současnost tematickou a soustředí se na současnost z hlediska časového v otázkách nasazování neověřených titulů na repertoár. Dále práce zkoumá oblíbenost těchto titulů, jak z hlediska diváckého a kritického, tak z hlediska interního. Práce se snaží hledat především takové tituly, jež se v úžeji vymezeném časovém intervalu objevily na repertoáru Národního divadla více než jednou.
Abstract v angličtině:
Annotation: The thesis deals with the relation between the dramaturgy of the National Theatre in Prague and contemporary Czech drama. It concerns the definition of the contemporary author, his dramatic work and his part in the dramaturgical plan of the National Theatre. The thesis is not focuses on the present thematic but it focuses on the present in terms of time on the issue of the use of unverified titles on the repertoire. Further, the thesis examines the popularity of these titles from the point of view of spectators and critics, as well as from an internal point of view. The thesis tries to focus primarily at plays that have appeared more than once in the National Theatre repertoire within a narrower timeframe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Pokorná 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Pokorná 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Pokorná 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Christov, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB